Wimi

Familie: Vogels


Over deze diersoort:
De Wimi is een rustig, maar levendig lid van de vogeltak. De Wimi is een dusdanig oud ras vogel, dat wij niet meer weten waar de Wimi oorspronkelijk vandaan komt. Geruchten gaan dat alle Wimi's afstammen van 1 opper-Wimi stel. De Wimi dankt haar naam aan het overbekende geluid dat ze maakt, dat lijkt op een zacht Wi-Mi.

De Wimi wordt niet snel ziek, en heeft een gemiddelde trek. De Wimi is een vrij schoon beestje.

Gegevens:
Basis SD: 50 SD

Voer elke 2 dag(en)
Medicijnen elke 3 dag(en)
Zeep elke 2 dag(en)

Uit het ei na: 1 dag(en)
Peuter na: 3 dag(en)
Kind na: 5 dag(en)
Volwassen na: 8 dag(en)

Kruisingen